Fastighetsförmedlingens prislista

Alla objekt är unika och kräver olika marknadsförings- och försäljningsåtgärder. För att du som vår kund ska få ut det bästa från en försäljning för vi alltid en diskussion om vad som lämpar sig bäst för just dig och ditt objekt. Ta kontakt för att diskutera närmare!

 

FÖRMEDLINGSARVODE 

Alla priser inklusive moms 24 %.

Bostäder och egnahemshus – 3,98 % av det skuldfria priset,
dock minst 3200 €. 

Fritidsfastigheter - 4,96 %,
dock minst 3700 €.

Objekt som kräver båttransport eller andra specialåtgärder - 6,20 %,
dock minst 4500 €.

Utöver arvodet debiterar vi för införskaffade dokument. 
Om försäljningen av objektet avslutas utan köp debiterar vi ingenting, om inte annat överenskommits.

 

HYRESFÖRMEDLING

1,24 x månadshyran,
dock minst 450 €.

 

VÄRDERINGAR

Värdering vid inledande av förmedlingsavtal är kostnadsfri

Värderingsutlåtande
Aktielokal 350 – 750 €
Fastighet 400 – 900 €

Värderingens pris är beroende av objektets läge och omfattning samt på värderingens ändamål och omfång. Större helheter enligt överenskommelse. Ta kontakt för att diskutera närmare angående just ditt objekt och behov. Därtill debiteras resekostnader samt eventuella dokument- och utredningskostnader.

 

KÖPEBREV INKLUSIVE KONSULTERING

där Åbolands Fastigheter endast uppgör köpebrevet (ej förmedling). I uppgörande av köpebrevet ingår även konsultering om frågor runt försäljningen.

Aktielokal 550 €
Fastighet 750 €
Köpvittne 120 € (momsfritt).

Utöver arvodet debiteras eventuella dokument- och utredningskostnader.

 

DOKUMENTAVGIFTER OCH ÖVRIGA UTGIFTER

Fastighetsregisterutdrag - 18,00 €
Lagfartsintyg - 18,00 €
Gravationsbevis - 18,00 €
Kartutdrag - 18,00 €
Disponentintyg - enligt faktura
Granskning av kredituppgifter - 61,50 €
Konsultuppdrag enligt timdebitering - 140 €/timme