Fastighetsförmedlingens prislista

Grundarvode
4 % av det skuldfria priset + 24 % moms = 4,96 %
dock minst 3100 €.

Arvode för avlägset belägna objekt och/eller objekt som kräver specialåtgärder
5 % av det skuldfria priset + 24 % moms = 6,20 %
dock minst 4340 €.

I arvodet ingår:

  • Besök på platsen och värdering av objektet
  • Anskaffning av handlingar
  • Framtagning av marknadsföringsmaterial
  • Annonsering i tidningar
  • Internetmarknadsföring på företagets portaler
  • Allmänna och personliga visningar av objektet
  • Uppgöra köpebrevet samt arrangera köpetillfället
  • Inbjuda köpvittne till köpetillfället

Utöver arvodet debiterar vi för införskaffade dokument. 

Om försäljningen av objektet avslutas utan köp debiterar vi kostnaderna för införskaffade dokument.

Övriga uppdrag
Priserna inkl. moms 24 %

Köpebrev, där Åbolands Fastigheter endast uppgör köpebrevet (ej förmedling) 
Aktielokal 350 € (inkl. i det inledande skedet moms 24 %)
Fastighet 430 €
Köpvittne 120 €
Hyresförmedling 1 x månadshyran

Värdering
Muntlig, vid uppdragsavtal kostnadsfri
Snabbvärdering per e-post 280 €    

Skriftlig värdering
Aktielokal 350 €
Fastighet 620 €
Dessutom debiteras resekostnader samt eventuella dokument- och utredningskostnader.

Utöver arvodet debiteras följande eventuella dokument- och övriga utgifter
Fastighetsregisterutdrag 18,00 €
Lagfartsintyg 18,00 €
Gravationsbevis 18,00 €
Kartutdrag 18,00 €
Disponentintyg, enligt faktura
Granskning av kredituppgifter 61,50 €
Konsultuppdrag enl. timdebitering 95 €/t