21.4.2021

Luetko mieluummin artikkelin suomeksi? Siirry tästä >

Digitaliseringen banar väg för smidigare bostadsköp

Är framtidens bostadsköp sådana som inte är bundna till en viss tid, plats, eller A4:or? De digitala hjälpmedlen har under de senaste åren fått en alltmer betydande roll inom fastighetsförmedlingen. Epidemin har försnabbat utvecklingen och ökat efterfrågan på digitala verktyg i vardagen. -Det är viktigt att förstå att de digitala verktygen för med sig fler alternativ och kan användas parallellt med de traditionella metoderna. I bästa fall gör de det lättare för kunderna, något som hela bostadsmarknaden drar nytta av, sammanfattar fastighetsförmedlaren Sebastian Lindberg.

Under det senaste året har det varit mycket prat om hur köpetillfällen flyttar till nätet, och olika slags förkortningar används ofta på bostadsmarknaden. Vad menar man till exempel med DIAS eller KVP?

Digitaalinen asuntokauppa, DIAS, och Lantmäteriets Fastighetsöverlåtelsetjänt, KVP, är system som tillåter att sköta köpetillfällen för lägenheter och fastigheter över internet. Till exempel kan man sköta om underskrifter, skatter, förmedlingsarvoden, avtal inom fastighetsöverlåtelser och ansöka om lagfart, allt på distans, till exempel hemma från köksbordet. Fastighetsförmedlares roll är att på de olika plattformarna fylla i all information och starta hela processen, efter att man först förhandlat om alla villkor med säljare och köpare, berättar Sebastian

På plats är bra, på distans är bättre?

Elektroniska köpetillfällen är ändå endast en del av en större digital helhet. På Åbolands Fastigheter använder man sig också av olika slags digitala tjänster som möjliggör att kunden på distans kan underteckna bland annat förmedlingsavtal, köpeanbud eller motbud, vare sig man befinner sig i samma land eller inte.

Stark identifiering och användningen av personliga bankkoder har utvecklats till en säker metod, och allt man gör lämnar ett så kallat digitalt fotavtryck.

– Fastän ärendena sköts snabbt och behändigt gäller det att vara alert. Jag känner som förmedlare ett ansvar att säkerställa, till exempel genom ett telefonsamtal, att kunden läst och förstått vad de skriver under innan de signerar på distans, betonar Sebastian.

– De elektroniska tjänsterna är ypperliga hjälpmedel, men de är inte gjorda för att ersätta äkta träffar eller viktigheten av fysisk närvaro, tvärtom. Jag har ändå märkt att många av våra kunder, oavsett ålder, gladligen tagit emot olika verktyg som sparar tid och sparar kilometrar. Synnerligen i dessa tider då man medvetet undvikit fysiska träffar.

Kunden beslutar om vilka verktyg de vill att används

Åbolands Fastigheter har alltid strävat till att vara i framkanten av utvecklingen, i och med coronarestriktionerna var det dags att aktivera sig ännu mer på den digitala sidan och erbjuda bland annat virtuella turer på objekten.

– Engagerade tar vi åt oss av nya tekniker och reder ut de bästa tillvägagångssätten och tekniker som lämpar sig i vår, i många anseende annorlunda, arbetsmiljö: vi tar inte bilder innebilder, utan på ställen i skärgården måste man ha ett system som visar gården, strandbastun, kobbar och skär.

Nu tar de egna drönarna bilder från fågelperspektiv och 360°-kameran förevisar objekten virtuellt innan potentiella köpare ens själva hunnit på plats.

– Jag diskuterar alltid med kunden vilka digitala hjälpmedel de själva tycker att lämpar sig för objektet och tillsammans beslutar vi vilka hjälpmedel som ska användas och i vilken utsträckning. Faktum är, att ju mer människor blir vana vid till exempel virtuella turer, desto mer kommer de användas i fortsättningen. Vi befinner oss nu i en växande trend där de bästa kunderfarenheterna uppnås då man förstår vikten av både nya system och de mer traditionella köp- och säljstigarna, funderar Sebastian.

Digitalisering i kombination med närvaro och god service

Hur går det med de traditionella söndagsvisningarna eller tidningsannonserna som tidigare ansetts vara så viktiga?

– Det kommer alltid finnas köpare och säljare av olika slag, olika åldrar och de når man ut till på väldigt olika sätt. Man måste tänka på helheten: fastän man når 90 % av den tilltänkta kundgruppen genom digitala kanaler, men den 10 % som leder till affär genom tidningsannonser, så är det oerhört viktigt att man får ut sitt budskap på flera olika portaler.

Synligheten på sociala medier ger framför allt en unik chans för interaktion med kunder, och möjligheten dela med sig av erfarenheten tillsammans med kunden.

– Visst är det betydligt lättare att kommentera på ett inlägg på Facebook än det är på en tidningsannons, avslutar Sebastian med en digi-glimten i ögat.