26.2.2021

Vi presenterar fastighetsmäklare Rabbe Holmberg:
”Proffsen ser helheten”

Då den unga nyexaminerade politices magistern Rabbe Holmberg stod på trappan till Åbo Akademi föresvävade en karriär inom den offentliga förvaltningen. Nu med 35 års erfarenhet av företagande ler han åt tanken – livet har fört den erfarne företagaren och mäklaren dit han bäst trivs- till skärgården och en bransch där varje arbetsdag bjuder på omväxling, frihet och nya möjligheter att utmana sina egna kunskaper för ständigt förbättrad kundservice.

– Jag kunde inte ana år 1995 då jag kom till Pargas och köpte en andel i dåtida Åbolands Bokförings- och Fastighetscentral att jag fyra år senare skulle äga hela företaget och ansvara för dess verksamhet. Men visst hade jag tidigare erfarenhet av olika brancher bl.a. kommunal ekonomi, bank- och byggnadsbranschen och åtta år som egen företagare och fastighetsförmedlare, så min bakgrund var närmast optimal för att utveckla verksamheten i Pargas.

Från hemhamnen till kontoret

Arbetsresan tar ca en timme för Rabbe. Han vaknar på Ramsgård, ett släktställe i Pargas södra skärgård som Rabbe nu äger, kör med bilen ombord på förbindelsebåten vid Heisala och fortsätter från Granvik upp till Pargas centrum. Morgonkaffet tillsammans med personalen brukar Rabbe dricka vid niotiden.

– Emellanåt jobbar jag hemifrån och många dagar går helt åt till arbetsresor med båten i skärgården, men i mitt arbete finns också mycket sådant som gör att det är bra att vara närvarande med tanke på besökande kunder och det egna teamet. Under samma tak arbetar nu fyra mäklare och fyra disponenter. Alla är sysselsatta och tidvis har vi fullt upp men stämningen är god och vi hjälper varandra då det beövs. Jag tror att den positiva andan återspeglar sig utåt som glad och vänlig kundtjänst.

Inhemska och utländska kunder

Vår fantasiska skärgård är ett unikt område som år efter år väcker människornas intresse och längtan att skaffa sig en egen bit av. Havet erbjuder frihet och klipporna ett lugn många drömmer om under hektiska vardagar i stadens puls.

– Bland mina kunder har jag många familjer från Åbo, Tammerfors och Helsingfors och trakterna kring dessa städer. Man letar efter en trevlig plats på en holme eller en vacker tomt med goda förbindelser, gärna med kvällssol och lämpligt med strand, byggrätt och tjäster i närheten, framhåller Rabbe som köpkriterier. 

Exotiken och möjligheterna i skärgården med sina tusentals öar intresserar även utlänningar. Allt fler kontakter tas från Mellaneuropa, Tyskland, Schweiz och Frankrike. T.o.m. från andra sidan av Atlanten kommer förfrågningar. 

– Dagens teknik har gjort det möjligt att göra affärer mer eller mindre digitalt. Informativa bilder och drönarvideon är en väsentlig del av dagens marknadsföring. T.ex.fick jag för en tid sedan ett samtal av ett mellaneuropeiskt par som vill köpa en holme de till att börja med endast hade sett på nätet. Uppdragsgivaren bodde också utomlands. Allting roddes sedermera i hamn med förtroende utan att parterna träffat varandra, konstaterar Rabbe.

Ett proffs greppar helheten 

Ett gott föroende mellan kund och försäljare kräver dock mera än vackra bilder och teknik. Rabbes röst vittnar om genuin stolthet då han berättar att kunderna känner till och litar på Åbolands Fastigheters långa erfarenhet, lokalkännedom och goda service.

– Det finns många mäklare i branschen. De bästa mäklarna har förmågan att se, tänka och betjäna på ett heltäckande sätt. Man bör kunna gå till grunden med kundens behov och liksom tänka på förhand vad som är värt att erbjuda. En lång arbets- och livserfarenheten hjälper till och ger perspektiv att se förmedlingsuppdragen som delar i större helheter-inte enbart som ett objekt till salu eller som kommande provisioner, formulerar Rabbe som en del av sin förmedlarfilosofi.

När man diskuterar affärer finns det ofta en hel del känslor inblandade och under årtionden samlade minnen, vars värde inte kan mätas i pengar. Då kan det ur säljarens synvinkel vara svårt att se sakerna objektivt och vara överens med marknaden. 

En erfaren mäklare kan samarbeta och sköta ärendena så att samtliga parters behov och önskemål beaktas. Närvaron av ett proffs väcker också förtroende och den hjälp han ger bidrar till att undvika missförstånd och överdrivna löften.

De viktigaste verktygen:
Språkkunskaper, lokalkännedom och en båt

På vintern är det normalt en lugnare period men redan tidigt på våren, ända in på senhösten så länge ljuset räcker till kör vi ut till objekten med våra kunder. 

– Ja, visst gillar jag mitt arbete och trivs synnerligen bra med den här uppgiften. Alltid är det inte bara solsken men jag gillar utmaningar. Fastän arbetet är krävande är det möjligt att se början och slutet på ärendena. Dagarna går fort och känslan av att ha lyckats härrör ofta från mycket enkla, vardagliga saker. T.ex. av att få vistas ute i det fria, träffa trevliga mäniskor, komma överens och slutligen styra båten hemåt efter en lång arbetsdag i skärgården.

Under en lång karriär har man fått uppleva många trevliga stunder, men ännu blir man glad av att köra förbi en tomt och konstatera att det har gott väl: på platsen har man byggt en stuga, bryggan finns i stranden och kanske en båt ligger förtöjd vid bryggan.

– Det är ett privilegium att få vara för många den första beröringen mot nya drömmar. Och man behöver inte vara färdig expert på skärgården för att komma hit. Vi hjälper i början och känner till kommunernas generalplaner, byggnadsbestämmelser, trafikförbindelser, vägfrågor samt en mängd olika experter som krävs i projektet. Det får inte finnas för många öppna frågor hängande i luften som bromasar viljan att gripa chansen, poängterar Rabbe. 

Tekniken tog affärerna till hemsoffan

Kärnan i fastighetsförmedlingen har alltid varit att köpa och sälja, men i övrigt har branschen fått njuta av den tekniska revolutionen, som bara fortsätter. Det mesta som behövs i det dagliga arbetet finns att få på nätet och marknadsföringen sker till största delen där. T.ex. olika digitala portaler som Etuovi och Oikotie samlar upp hela rikets utbud av objekt att titta på.

– På 1980-talet fanns det inte ens bilder på objekten och jag torde ha varit en av pionjärerna som lade ut vackra bilder i skyltfönstret. Samma sak gällde internet dit vi gick med egna sidor långt före de stora företagen i branschen. Jag har alltid ansett det viktigt att vi håller oss med i fronten av utvecklingen. Fastighetsförmedlingen har inte alltid varit en progressiv bransch men under senare år har det gått fort undan och hajpen är hög, konstaterar Rabbe nöjt. 

Köp och försäljning av bostäder speglar konjukturkänsligt den omkringliggande världen: nu när coronan begränsar resandet har folkets blickar riktats mot möjligheterna som erbjuds i hemma-Finland. Köplusten har påverkats av distansarbetet som i viss utsträckning verkar bli bestående. 

Lugn och ro och balans är nånting man strävar efter i vår hektiska värld. Man köper inte fritidsbostäder enbart för veckoslutsnöjen eller semesterfirande.

Med fungerande nätkontakt kan man fira längre perioder i skärgården, arbeta på distans och sitta på strandklipporna på vardagarna och njuta av tystnaden – man lösgör sig här och nu, utan att sitta fast i köer ett par timmar.

Dagen avslutas med att knäppa på bastun 

Fastighetsmäklarens egna tricks för att ladda batterierna har sitt ursprung i skärgården: pysslande på hemgården, följa med hur barnbarnen utvecklas, fiske året runt, läsning, TV-serier, god mat och dryck samt vänner. I hemknutarna finns ett trevligt jaktlag vilket gör att förutom abborre och sik steks också en hel del äkta närvilt till middag hemma på Ramsgård.

– Det är som på jobbet, allting blir utmärkt gott bara receptet är rätt!, avslutar Rabbe med ett leende.